© 2017 by SDMIM Mimarlık | Architecture

SDMIM - Şeyh Sinan Mah. Hülya Sk. Amaç İş Hanı Kat:3 No:24

Çorlu / Tekirdağ / Turkey

T: +90 (0) 282 654 14 13 T: +90 (0) 553 064 8 444

BOXES WAREHOUSE - LOJİSTİK DEPOSU | ENDÜSTRİYEL PROJE | 2010
BOXES WAREHOUSE| INDUSTRIAL PROJECT | 2010

Tüketimin ve tüketilen nesnelerinin çeşidinin hızla arttığı zamanımızda, mal taşımacılığı da adeta dünyanın damarları olmuşçasına dallanıp budaklanmış ve profesyonelleşmiştir.  Salt mal taşınması için spesifik şirketler kurulmuştur. Bu şirketler de “lojistik” tanımı altında birleşmiştir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, destek, geri hizmet olarak verilmiştir.İnsanların mallarını emanet alıp farklı lokasyonlardan, değişik zamanlarda, getirip bekleten daha sonra farklı noktalara teslim ederek insanlara destek olan taşımacılık şirketlerinin merkezinde bulunan depoları da takımın önemli bir parçasını oluşturur. Bu depolar ekibe hız ve güven sağlamalıdır.

Boxes Warehouse lojistik deposunu tasarlarken yukarıda bahsettiğimiz olgular ışığında bir tasarım yaptık. Lojistik depoları için orta büyüklükte denilebilecek bir alanda öncelikli olarak “matematiksel” anlamda mal alımı, depolanması gibi problemleri minimalize ettik. Farklı katlarda da depolama imkanı sunulurken, katların ayrı birer tektonik olarak açığa çıkmasına izin verdik. Lojistik işinin hız ve devinimini de göz önünde tutarak dinamik bir cephe ile deponun ekibe dahil olmasını sağladık.